Rùa Tai Đỏ Abino

Rùa tai đỏ Abino là loại rùa bán cạn. Cách nuôi tương tự như rùa tai đỏ thường: nuôi nước thấp ngang mai, ăn cám rùa, rau…

Rùa tai đỏ Abino với mai vàng sáng đẹp luôn thu hút các bạn yêu thích rùa cảnh.

Danh mục: ,