Ú Ù PETSHOP hiện tại chỉ bán online. Khách hàng cần mua Pet hay vật dụng gì thì có thể liên hệ như sau:

Thông tin liên hệ

Do Anh Ú Ù quản lý Shop còn đi làm công việc khác nên thời gian chat tư vấn cho khách hàng theo khung giờ từ sáng đến 11h30, chiều 16h50 đến 18h20, tối từ 23h15 đến sáng nếu còn thức.
Do khá bận rộn công việc ở công ty cũng như các mảng kinh doanh khác nên khách cần tư vấn gì mà trả lời chậm trễ thì mong thông cảm giùm. Khách mua Pet có thể tham khảo hình ảnh, check uy tín Ú Ù P.S qua các mạng xã hội lâu năm bên dưới.

Mạng xã hội